ZIDAR/ICA

– trajanje programa: 207 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju zidar/ica

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati, odabrati i koristiti građevinski materijal kod zidarskih radova.
2. Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način.
3. Izvesti pripremne radove na gradilištu .
4. Izvesti jednostavne zidarske radove te sudjelovati u izvedbi složenijih zidarskih poslova.
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći