Rukovatelj viličarom u skladišnom prostoru

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

Kompetencije koje se programom stječu

 1. Samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe
 2. Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu
 3. Samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu
 4. Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta
 5. Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe
 6. Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu
 7. Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

Uvjeti upisa u program obrazovanja:

 • minimalno završena osnovna škola
 • navršenih 18 godina života
 • vozačka dozvola B kategorije
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje viličarom