Škola stranih jezika

  • ENGLESKI JEZIK (A1 – C2)
  • NJEMAČKI JEZIK (A1 – C2)
  • TALIJANSKI JEZIK (A1 – A2)
  • ENGLESKI POSLOVNI JEZIK ( A1- C2)

Programi učenja stranih jezika za odrasle, usklađeni su sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (The Common European Framework of Reference for Languages)

Ovaj dokument definira jezične stupnjeve (A1-C2), razine jezičnih kompetencija koje polaznici trebaju postići na kraju određenog stupnja te ukupni fond sati programa po stupnjevima, kako slijede za polaznike bez predznanja:

  • A1 – pripremni stupanj – ne manje od 140 sati (2 modula x 70 sati)
  • A2 – temeljni stupanj – ne manje od 280 sati (2 modula x 70 sati)
  • B1 – prelazni stupanj – ne manje od 560 sati (4 modula x 70 sati)
  • B2 – samostalni stupanj – ne manje od 700 sati (2 modula x 70 sati)
  • C1 – napredni stupanj – ne manje od 980 sati (4 modula x 70 sati)
  • C2 – vrsni stupanj – ne manje od 1120 (2 modula x 70 sati)

Izvođenje programa učenja stranih jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Trajanje programa za jedan modul, zajedno s provjerama i ispitima, ne smije biti kraće od 70 nastavnih sati. Program svakog pojedinog stupnja nadovezuje se na prethodni, vodeći računa o jednako mjernoj progresiji.

Obvezne sastavnice programa određene su člankom 20. stavkom 3. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.
Za polaznike s predznanjem stranog jezika razina jezične kompetencije utvrđuje se testiranjem u ustanovi. Polaznicima koji brže svladavaju program može se omogućiti ubrzanje (akceleracija) ranijim prelaskom na sljedeći modul unutar stupnja.

Za prelazak s jednog na drugi stupanj polaznici trebaju položiti ispit za stupanj koji se pohađa i tako mogu dokazati da mogu prijeći na sljedeći. Nakon položene provjere, polaznici dobivaju svjedodžbu o položenom stupnju s pravom upisa u radnu knjižicu, prema Pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih.