Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pokrenuli su projekt Za Hrvatsku pismenosti. Put do poželjne budućnosti u sklopu kojeg se polaznicima bez završene osnovne škole pruža mogućnost besplatnog završavanja osnovne škole i osposobljavanja za prvo jednostavnije zanimanje.U našoj ustanovi možete upisati svaki razred osnovne škole koji Vam nedostaje. Bez završene osnovne škole ne možete nastaviti daljnje obrazovanje.

Uvjeti za upis:

  • mogu se upisatI polaznici s navršenih 15 godina života

Dokumenti potrebni za upis

  • svjedodžba ili prijepis ocjena zadnjeg završenog razreda
  • domovnica
  • rodni list

Trajanje obrazovanja je 18 tjedana po obrazovnom razdoblju, a u jednoj se školskoj godini mogu završiti dva obrazovna razdoblja, odnosno 2 razreda.

Osnovno obrazovanje podijeljeno je u VI. obrazovnih razdoblja (I. obrazovno razdoblje čine 1. i 2. razred; II. obrazovno razdoblje 3. i 4. razred, a III. do VI. obrazovnog razdoblja od 5. do 8. razreda). Polaznici se upisuju u pojedino obrazovno razdoblje na temelju završenog razreda u prethodnom obrazovanju. Pravo na upis u viši razred imaju oni polaznici koji su propisanom roku odslušali i položili sve ispite.

Osnovno obrazovanje je završeno nakon položenih svih ispita VI. obrazovnog razdoblja (8. razred) Paralelno sa završavanjem osnovnog obrazovanja, polaznici mogu u V. i VI. obrazovnom razdoblju upisati besplatno i stručno osposobljavanje za jednostavnije zanimanje, za što dobivaju Uvjerenje o osposobljavanju za odabrano zanimanje.