Mobilno programiranje

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije mobilno programiranje

Kompetencije koje se programom stječu:

  1. Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
  2. Sudjelovati u dizajniranju baze podataka
  3. Oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
  4. Pripremiti jednostavne scenarije uporabe i testne scenarije
  5. Prilagoditi razvojno okruženje
  6. Izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
  7. Testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
  8. Izraditi elemente baze podataka
  9. Izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava

Uvjeti upisa u program obrazovanja:

  • minimalno završena trogodišnja srednja škola