WEB DIZAJNER

– trajanje programa: 265 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova Web dizajnera

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Primijeniti radne upute za samostalnu uporabu elektroničkog PC računala
2. Instalirati korisničke računalne programe
3. Primijeniti računalo za samostalan praktični rad
4. Izraditi grafički oblikovane materijale: plakat, ilustraciju, logotip, vizualni identitet tvrtke, banner
5. Provesti obradu digitalnih slika i pripremu za Web
6. Izraditi multimedijalne prezentacijske materijale i vektorske flash animacije
7.Programirati suvremeni dizajn Web stranice novim tehnologijama Web dizajna
8. Programirati i izraditi Web stranicu
9. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe