VODITELJ IZRADE I PROVEDBE EU PROJEKATA

– trajanje programa: 155 sati
– uvjeti upisa: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Po završetku nastavnog programa polaznici će posjedovati znanja vještine i sposobnosti:
1. Prepoznati mogućnosti financiranja EU fondovima i pripremiti projektnu prijavu
2. Koristiti programske i strateške dokumente te raspoložive informacije u pripremi projektne prijave
3. Procijeniti opće ciljeve, svrhu i očekivani rezultat projekta
4. Izraditi prijedlog primjenom metodologije upravljanja projektnim ciklusom
5. Ispuniti natječajnu dokumentaciju i pripremiti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa EU
6. Koristiti adekvatne tehnike pri evaluaciji resursa i provođenja aktivnosti u projektu te izraditi izvješća o provedbi projekta
7. Primijeniti pravila zaštite na radu