VINOGRADAR/KA

– trajanje programa: 150 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vinogradara, odgovarajuća vozačka dozvola

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Pripremiti tlo za sadnju vinove loze i podizanje vinograda
2. Primijeniti odgovarajuće postupke sadnje, uzgoja i njege vinove loze
3. Koristiti alate, strojeve i opremu na pravilan i siguran način
4. Rukovati traktorom i radnim priključcima na pravilan i siguran način
5. Prepoznati i suzbijati bolesti i štetnike vinove loze i grožđa te primijeniti mjere zaštite
6. Koristiti odgovarajuće postupke u berbi, preradi grožđa, proizvodnji i njezi vina
7. Provesti berbu, prodaju grožđa i vina te izvesti kalkulaciju proizvodnje
8. Provoditi osnovno održavanje alata, strojeva i opreme te otkloniti manje kvarove
9. Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe