SOBOSLIKAR-LIČILAC

Program obrazovanja za stjecanje kvalifikacije soboslikar ličilac u trajanju od 140 sati.

Kompetencije koje se stječu programom:
  • Odabrati materijal za rad s obzirom na vrstu podloge.
  • Pripremiti mineralne, drvene i metalne podloge za bojenje i ličenje
  • Rukovati alatima, priborom i radnim spravama na stručan i siguran način.
  • Izvesti jednostavne soboslikarske i ličilačke radove na građevnim objektima i građevnoj stolariji.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti upisa u program obrazovanja:

  • završena osnovna škola
  • navršenih 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova soboslikar ličilac

Javite se našim stručnjacima na 098 172 8939 ili ispunite kontakt obrazac.

O Pučkom otvorenom učilištu Omega

Više o nama možete saznati ovdje ili nas možete kontaktirati kako bi više saznali o našim programima obrazovanja.

2024
Vaučeri
Saznajte sve što vas zanima na jednom mjestu

Ispunite prijavnicu

Prijavite se na edukacije i javite nam se za suradnju

Nakon zaprimanja vaše prijave, na e-mail koji navedete u prijavnici, poslat ćemo vam ponudu za sudjelovanje na edukaciji sa svim podacima za plaćanje kotizacije.

Prijava na edukaciju

za sudionike

Prijava na edukaciju
Prijava za pravne osobe

za sudionike i poslodavce

Prijava za pravne osobe
Prijava za posao

za profesore

Prijava za posao