SOBARICA

– trajanje programa: 190 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobarice

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. koristiti higijenska sredstva za čišćenje na pravilan način
2. rukovati strojevima i aparatima za čišćenje na pravilan i siguran način
3. čistiti i održavati higijenu soba i hotelskih prostorija
4. voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada hotelske sobarice
5. komunicirati na primjeren način s gostima i osobljem hotela
6. koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva na pravilan način
7. primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći