SLASTIČAR/KA

– trajanje programa: 172 sata
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju slastičar/ka

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati, koristiti i čuvati namirnice za pripremu slastičarskih proizvoda.
2. Koristiti opremu i uređaje za pripremu slastica na siguran i ispravan način.
3. Pripremiti različite vrste tijesta, krema, glazura, preljeva i voćnih salata
4. Primijeniti pravila održavanja osobne higijene i higijene uređaja i radnog prostora;
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.