RUKOVATELJ MOTORNOM KOSILICOM I TRIMEROM

– trajanje programa: 120 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja motornom kosilicom i trimerom

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK SJTEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati dijelove i sklopove motorne kosilice i trimera
2. Pripremiti motornu kosilicu i trimer za puštanje u rad
3. Rukovati motornom kosilicom i trimerom na siguran način
4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne kosilice i trimera
5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu