RUKOVATELJ BAGEROM

– trajanje programa: 130 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, vozačka dozvola odgovarajuće kategorije

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati vrste, glavne dijelove i sklopove bagera te njihove funkcije
2. Pripremiti bager za rad
3. Rukovati bagerom na siguran i pravilan način
4. Provoditi osnovne mjere održavanja i konzerviranja bagera
5. Primijeniti mjere zaštite na radu