RAČNALNI OPERATER

– trajanje programa: 148 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova računalnog operatera

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Primijeniti radne upute za samostalnu uporabu elektroničkog PC računala
2. Instalirati operativni sustav Windows, korisničke računalne programe te podesiti Internet i mrežne komunikacije
3. Primijeniti računalo za samostalan praktični rad
4. Obraditi i ispisati tekst
5. Provesti izradu tabličnih formi i izračun tabličnih podataka
6. Izraditi manje složene multimedijalne prezentacijske materijale
7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe