POMOĆNIK/CA U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

– trajanje programa: 218 sati
– uvjeti upisa: četverogodišnja srednja škola, potvrda o nekažnjavanju, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi, poznavanje osnova rada na računalu

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.