NJEGOVATELJ/ICA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

– trajanje obrazovanja: 500 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.