MONTER/KA PVC I ALU STOLARIJE

– trajanje programa: 95 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju monter/ka PVC i ALU stolarije

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Pripremiti alate, pribor i mjesto ugradnje PVC i ALU stolarije
2. Koristiti alate, pribor i pomagala za rad na ispravan i siguran način
3. Montirati PVC I ALU stolariju, temeljem utvrđene procedure i dobivenih uputa
4. Primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.