MESAR/ICA

– trajanje programa: 181 sat
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju mesar/ica

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Koristiti odgovarajuće postupke prijevoza i razlikovati stoku po vrsti, pasmini i tipu.
2. Koristiti alate, strojeve i uređaje za jednostavne poslove u zanimanju mesar/ica na ispravan i siguran način.
3. Provoditi postupke klanja unutar mesarske radionice i klaonice.
4. Obraditi, kategorizirati i razvrstati meso za različite namjene.
5. Odabrati ambalažu i provoditi postupak pakiranja,naručivanja,preuzimanja i prodaje, svježeg mesa i mesnih prerađevina.
6. Primijeniti pravila i postupke osobne higijene, higijene prostora i alata.
7. Primijeniti pravila zaštite na radu , zaštite od požara, i prve pomoći.