KROVOPOKRIVAČ

– trajanje programa: 129 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju krovopokrivač

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati i koristiti krovopokrivačke materijale
2. Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na ispravan i siguran način.
3. Izvoditi pripremne radove .
4. Izvoditi jednostavne poslove kod pokrivanja krovnih površina (različitim vrstama pokrova).
5. Izvoditi jednostavne poslove kod provedbe toplinske zaštite i odvodnje.
6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.