KNJIGOVOĐA

Trajanje programa: 170 sati

Uvjeti upisa: završena četverogodišnja srednja škola, navršenih 18 godina

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. pripremiti dokumentaciju za knjigovodstvenu obradu
  2. primijeniti zakonske propise pri obavljanju knjigovodstvenih poslova
  3. koristiti računalne knjigovodstvene programe pri vođenju poslovnih knjiga
  4. pripremiti i knjižiti knjigovodstvene podatke za mjesečnu, periodičnu i godišnju obradu
  5. pripremiti dokumentaciju za sastavljanje financijskih izvještaja
  6. primijeniti pravila uspješne poslovne komunikacije
  7. primjeniti pravila zaštite na radu, pružanja prve pomoći i zaštite od požara, na stručan i siguran način