HIDRAULIČNA PLATFORMA

Program obrazovanja za stjecanje kvalifikacije rukovoditelj hidrauličnom platformom u trajanju od 120 sati.

Kompetencije koje se stječu programom:
  • Razlikovati dijelove i sklopove hidraulične platforme te objasniti njihove funkcije
  • Pregledati i pripremiti hidrauličnu platformu za rad
  • Rukovati pravilno komandama hidraulične platforme pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidrauličnih platforma te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Uvjeti upisa u program obrazovanja:

  • završenu najmanje osnovnu školu
  • navršenih 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja hidrauličnom platformom i odgovarajuću vozačku dozvolu.

Javite se našim stručnjacima na 098 172 8939 ili ispunite kontakt obrazac.

O Pučkom otvorenom učilištu Omega

Više o nama možete saznati ovdje ili nas možete kontaktirati kako bi više saznali o našim programima obrazovanja.

2024
Vaučeri
Saznajte sve što vas zanima na jednom mjestu

Ispunite prijavnicu

Prijavite se na edukacije i javite nam se za suradnju

Nakon zaprimanja vaše prijave, na e-mail koji navedete u prijavnici, poslat ćemo vam ponudu za sudjelovanje na edukaciji sa svim podacima za plaćanje kotizacije.

Prijava na edukaciju

za sudionike

Prijava na edukaciju
Prijava za pravne osobe

za sudionike i poslodavce

Prijava za pravne osobe
Prijava za posao

za profesore

Prijava za posao