BRAVAR

– trajanje programa: 150 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bravara

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Pripremiti radno mjesto te potreban materijal i alat za obavljanje radnog zadatka
2. Primijeniti jednostavne tehničke crteže i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju
3. Rukovati odgovarajućim alatima, materijalima i pomoćnim sredstvima za bravarske radove
4. Izraditi dijelove bravarske konstrukcije ručnim alatima i jednostavnim strojevima
5. Montirati jednostavne metalne konstrukcije
6. Održavati alate, pribor i naprave za bravarske radove
7. Primijeniti pravila sigurnosti i zaštite na radu i poduzimati mjere za zaštitu okoliša