BARMEN/ICA

– trajanje programa: 140 sati
– uvjeti upisa: završena bilo koja trogodišnja srednja škola, navršenih 18 godina života liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova barmena/ice

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati vrste barova i usluge koje barovi pružaju
2. Koristiti barsku opremu, uređaje i inventar na stručan i siguran način
3. Odabrati pića i namirnice prema recepturama za pripremu barskih mješavina
4. Primijeniti različite tehnike pripreme i posluživanja barskih mješavina
5. Komunicirati s gostima u skladu s pravilima poslovnog bontona
6. Održavati higijenu prostorija, uređaja, posuđa i pribora u baru
7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pravila pružanja prve pomoći