UZGAJIVAČ/ICA RATARSKIH KULTURA

Program obrazovanja za stjecanje kvalifikacije uzgajivač ili uzgajivačica ratarskih kultura u trajanju od 190 sati.

Kompetencije koje se stječu programom:
  • Razlikovati biološke osobine i životne cikluseratarskih kultura.
  • Planirati, pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura
  • Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera
  • Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti upisa u program obrazovanja:

  • završena osnovna škola
  • navršenih 18 godina života
  • vozačka dozvola B kategorije
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača/icu ratarskih kultura

Javite se našim stručnjacima na 098 172 8939 ili ispunite kontakt obrazac.

O Pučkom otvorenom učilištu Omega

Više o nama možete saznati ovdje ili nas možete kontaktirati kako bi više saznali o našim programima obrazovanja.

2024
Vaučeri
Saznajte sve što vas zanima na jednom mjestu

Ispunite prijavnicu

Prijavite se na edukacije i javite nam se za suradnju

Nakon zaprimanja vaše prijave, na e-mail koji navedete u prijavnici, poslat ćemo vam ponudu za sudjelovanje na edukaciji sa svim podacima za plaćanje kotizacije.

Prijava na edukaciju

za sudionike

Prijava na edukaciju
Prijava za pravne osobe

za sudionike i poslodavce

Prijava za pravne osobe
Prijava za posao

za profesore

Prijava za posao