Uplate možete izvršiti u korist:

Pučko otvoreno učilište Omega
Ulica Matije Gupca 168
33 000 Virovitica
OIB 04071501201

IBAN – HR 08 2500 0091 1014 2366 4 (Addiko Bank)

Tel: 033 727 430
Mob: 098 172 89 39
e- mail: edukacijeomega@gmail.com

Nakon zaprimljene prijavnice, na vaš e-mail poslat ćemo Vam ponudu za sudjelovanje na edukaciji sa svim potrebnim podacima neophodnim za plaćanje kotizacije.

Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonom ili e-mail najmanje 5 dana prije edukacije.

Temeljem zaprimljene ponude, potrebno je uplatiti kotizaciju do početka edukacije.Za izvršenu uplatu dobit ćete račun koji ćemo predati Vašem polazniku/ci. Za račun su potrebni podatci uplatitelja (naziv, adresa i OIB).

U cijenu edukacije uključeni su:

  • Sudjelovanje u Programu redovitog usavršavanja
  • Priručnik s nastavnim materijalima i prezentacijom predavača
  • Radne materijale
  • Besplatan Catering i okrjepa u pauzi

Pridržavamo pravo na eventualne izmjene predavača, mjesta održavanja seminara ili otkazivanja seminara. O svim izmjenama ćemo Vas pravovremeno obavijestiti telefonski ili e-mail.

Ukoliko se seminar otkazuje na našu inicijativu, a izvršili ste uplatu kotizacije – istu ćemo vratiti na Vaš račun ili se ona može biti korištena za naredni seminar.

U slučaju da želite stornirati svoju prijavu (odustati od seminara), molim Vas da to učinite najmanje 3 dana prije održavanja seminara.