TESAR/ICA

– trajanje programa: 185 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesar/ica

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1.Razlikovati, odabrati i koristiti građevinski materijal kod tesarskih radova.
2. Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na ispravan i siguran način.
3. Izvoditi pripremne radove uz nadzor mentora.
4. Izvoditi jednostavne tesarske radove i sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih poslova.
5. Primjenjuje pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.