RUKOVATELJ UTOVARIVAČEM

Program obrazovanja za stjecanje kvalifikacije rukovatelj utovarivačem u trajanju od 130 sati.

Kompetencije koje se stječu programom:
  • Razlikovati vrste, dijelove i sklopove utovarivača i njihove funkcije
  • Pripremiti utovarivač i dodatne priključke za početak rada
  • Rukovati utovarivačem, dodatnim priključcima i napravama na stručan i siguran način
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja utovarivača i dodatnih priključaka
  • Održavati utovarivač, te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
  • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Uvjeti upisa u program obrazovanja:

  • završena osnovna škola
  • navršenih 18 godina života
  • liječniko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja utovarivačem
  • vozačka dozvola „B“ kategorije

Javite se našim stručnjacima na 098 172 8939 ili ispunite kontakt obrazac.

O Pučkom otvorenom učilištu Omega

Više o nama možete saznati ovdje ili nas možete kontaktirati kako bi više saznali o našim programima obrazovanja.

2024
Vaučeri
Saznajte sve što vas zanima na jednom mjestu

Ispunite prijavnicu

Prijavite se na edukacije i javite nam se za suradnju

Nakon zaprimanja vaše prijave, na e-mail koji navedete u prijavnici, poslat ćemo vam ponudu za sudjelovanje na edukaciji sa svim podacima za plaćanje kotizacije.

Prijava na edukaciju

za sudionike

Prijava na edukaciju
Prijava za pravne osobe

za sudionike i poslodavce

Prijava za pravne osobe
Prijava za posao

za profesore

Prijava za posao