RUKOVATELJ/ICA MOTORNOM PILOM

– trajanje programa: 81 sat
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu motornom pilom

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati vrste motornih pila te objasniti funkciju glavnih dijelova.
2. Pripremiti motornu pilu za rad.
3. Rukovati motornom pilom na ispravan i siguran način pri sječi i obradi drva.
4. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.