PRIPREMATELJ/ICA PIZZA

– trajanje programa: 130 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za priprematelja/icu pizza

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati, koristiti i skladištiti osnovne namirnice za izradu pizza.
2. Koristiti alate i uređaje za poslove u pizzeriji na ispravan i siguran način.
3. Razlikovati, odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi, oblikovanju i pečenju pizza.
4. Primijeniti pravila održavanja osobne higijene i higijene uređaja i radnog prostora;
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.