PRIPREMATELJ BUREKA I PIZZA

– trajanje programa: 130 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, 15 godina života, sanitarna knjižica, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova priprematelja bureka i pizza

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati živežne namirnice za pripremu tijesta za pizzu i burek
2. Rukovati priborom i uređajima na ispravan i siguran način
3. Primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta
4. Izraditi pizzu i burek prema normativima uz korištenje recepata
5. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene uređaja i pribora