Prijave

Nakon zaprimanja vaše prijave, na e-mail koji ste naveli u prijavnici, poslat ćemo vam ponudu za sudjelovanje na edukaciji sa svim podacima neophodnim za plaćanje kotizacije. Kotizacija se mora uplatiti do početka edukacije.