Pesticidi

Potvrde o održivoj uporabi pesticida izdavat će se osobama kojima iskaznice uskoro ističu na temelju Zahtjeva koji je poslan e-mailom.

Kako edukacija više nema, a iskaznice ističu, Hrvatski sabor donio je Odluku, na osnovi koje možemo obveznicima dopunske izobrazbe produžiti valjanost njihove iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe.

Kako bi dobili POTVRDU o produženju valjanosti iskaznice na dodatnih šest mjeseci na temelju Članka 1. Zakona o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, bt.32/2020.) u Zahtjevu obvezno dostavite sljedeće podatke:

  • ime i prezime
  • OIB
  • Datum rođenja
  • Adresa stanovanja(ulica, kućni broj, mjesto, grad)
  • Iskaznica mi ističe (datum)
  • Broj mobitela/telefona

Prilozi:

• Kopija osobne iskaznice (s obje strane)
• Kopija iskaznica ovlaštenog profesionalnog korisnika.

Nakon zaprimljenog zahtjeva i svih potrebnih podataka i dokumenata Pučko otvoreno učilište Omega izdat će vam potvrdu na narednih 6 mjeseci.

Svu komunikaciju obavljamo putem:
• emaila: info@pou-omega.hr
• telefona 033 783 093 — 098 172 89 39