PEKAR/ICA

– trajanje programa: 169 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara/ice

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Prepoznati, koristiti i skladištiti osnovne pekarske sirovine.
2. Koristiti alate i uređaje za poslove u pekarstvu na ispravan i siguran način.
3. Razlikovati, odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke pri izradi, oblikovanju i pečenju krušnog tijesta i tijesta za peciva.
4. Primijeniti pravila održavanja osobne higijene i higijene uređaja i radnog prostora;
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.