MONTER/KA SUHE GRADNJE

– trajanje programa: 140 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju monter/ka suhe gradnje

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati, odabrati i koristiti građevinski materijal kod montaže suhe gradnje.
2. Koristiti alate, pribor, pomagala i strojeve za rad na siguran način.
3. Izvoditi pripremne radove montera suhe gradnje uz nadzor mentora
4. Izvoditi jednostavne postupke montiranja suhe gradnje
5. Primjeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.