KONOBAR/ICA

– trajanje programa: 148 sati
– uvjeti upisa: završena osnovna škola, navršenih 16 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za jednostavne poslove u zanimanju konobar/ica

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Koristiti ugostiteljsku robu i opremu na ispravan način.
2. Pripremiti i pravilno poslužiti pića i jednostavna jela, ispostaviti račun i ispratiti gosta..
3. Pravilno postaviti stolne postave pri posluživanju.
4. Komunicirati s gostima na primjeren način i primijeniti pravila bontona.
5. Primijeniti pravila održavanja osobne higijene i higijene uređaja i radnog prostora
6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i prve pomoći.