Najbolji način da usavršite svoj kontroling su in-house treninzi kreirani upravo prema vašim potrebama i sukladno vašim organizacijskim i strateškim ciljevima

Naručite edukaciju prilagođenu isključivo potrebama Vaše organizacije.

Ovisno o potrebi, moguće je naručiti edukaciju kao informativnu prezentaciju ili radionicu s vježbama i praktičnim savjetima. Ukoliko ste zainteresirani za IN-HOUSE edukaciju slobodno nas kontaktirajte kako bismo sastavili program po Vašim potrebama.

U dogovoru s trenerima odlučit ćete o potrebnom broju dana treninga /edukacije kao i o načinu provedbe treninga.

IN-HOUSE trening uključuje:

 • prethodnu pripremu u dogovoru s klijentom (ili ispunjavanje upitnika)
 • raspravu o specifičnim pitanjima koja su od posebnog interesa za klijenta
 • održavanje treninga u Vašim ili u prostorima edukacijskih dvorana učilišta
 • tisak edukacijskih materijala

1. IN-HOUSE EDUKACIJE – SLOŽENE PO POTREBAMA KLIJENTA

Program usavršavanja u javnoj nabavi, specifično se kreira po potrebama klijenta, za internu grupu polaznika i održava u vlastitim prostorijama („in-house“) ili u prostorima edukacijskih dvorana učilišta. Struktura programa se bira iz stručnog sadržaja, primjera i dokumentacije koje korisnik želi da se obrade, te specifičnih pitanja i nejasnoća u javnoj nabavi, a sve prema upodručjima koja su specifično interesantna organizaciji.

2. INDIVIDUALNOG SAVJETOVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Kroz cijeli proces planiranja, izvršavanja, ugovaranja i izvršavanja ugovora o javnoj nabavi, dešavaju se izazovi, pitanja i problemi, u kojima se često organizacije same nastoje snaći. Usluga savjetovanja olakšava klijentima u nedostajućim znanjima, praksama koje se još nisu stvorile, tumačenjima pravnih akata i ostalim momentima. Usluge za naručitelje su primjerice podrška u izradi plana nabave, dokumentacije za nadmetanje, pojašnjenjima na upite, sudjelovanje pri/u radu odbora za ocjenjivanje ponuda, donošenju odluka, savjetovanje u žalbenom postupku, izradi ugovora s dobavljačima, ili pak problemima u izvedbi ugovora. Usluge za ponuditelje su primjerice sastavljanje upita, utvrđivanje da li se javiti na nadmetanje, pregled ponude, utvrđivanje da li se žaliti, savjetovanje pri sastavljanju žalbi, pregled ugovora itd.

PRAVODOBNO INDIVIDUALNO SAVJETOVANJE

 • Edukacije obično nisu pravodobne za rješavanje specifičnih izazova, no savjetovanje jest i zato je ono bitan dio paketa. Dionici u postupcima nabave mogu individualno kontaktirati stručnjake za javnu nabavu, ne kad su na edukaciji, nego upravo onda kada im se za to stvori potreba
 • Određeni broj sati stručne podrške i savjetovanja dio je paketa, a predviđen je za najvažnije i potencijalno najrizičnije mikro teme iz područja javne nabave za koje Vi ocijenite da trebate pomoć vanjskih stručnjaka. Ovo može značajno umanjiti pogreške i troškove žalbi
 • Mnogo je situacija koje se dogode i koje zakoče postupak nabave ili izvođenje ugovora, zbog nesnalaženja, manjka znanja, a naročito zbog nedostatka prakse upravo u tom dijelu ili zadatku. Imati dostupnog stručnog savjetnika, kao vanjski odjel za osiguranje kvalitete i zakonitosti, zaista može olakšati i osigurati sudionike u javnoj nabavi da donose brže i kvalitetnije odluke

VEĆA KVALITETA USAVRŠAVANJA KROZ IN-HOUSE PROGRAME DIZAJNIRANI PO VAŠIM POTREBAMA

 • Program edukacije obrađuje samo one teme koje su Vam zaista zanimljive i potrebne
 • Metode koje će se koristiti u programu edukacije sami birate i radite svoju kombinaciju teoretskih znanja, praktičnih vježbi, te pitanja i diskusije
 • Primjeri dokumentacije koja će se obrađivati u redovnim programima uobičajeno nisu oni koje vas zanima, a pogotovo nisu „vaši“ primjeri dokumentacije. Ideja praktičnog dijela programa je upravo da vi sami odaberete primjere koji vama znače, primjerice koji su vaše dokumentacije za nadmetanje ili vaše ponude, žalbeni postupci, ugovori i sl.

PREDNOSTI FORMIRANJA VLASTITE GRUPE POLAZNIKA

 • Sami odabirete broj i sastav polaznika te mjesto održavanja edukacije, što u praksi znači da će neki djelatnici koji prije nisu odlazili na vanjske edukacije i usavršavanja ovaj puta dobiti edukaciju
 • Polaznička grupa ima pogodnost da pohađa edukaciju u „intimnoj“ atmosferi, među vama poznatim kolegama, u praksi obrazovanja odraslih ovo dokazano potiče polaznike da više postavljaju pitanja, a često ta pitanja budu i ona koja inače u grupi nepoznatih ljudi ne bi postavili
 • Edukacija je u svakom smislu kvalitetnija od „klasičnih“ te interaktivna, polaznici imaju mogućnost izravno komunicirati s trenerima tijekom cijele edukacije, postavljati im pitanja i dobiti tražene odgovore, a s obzirom na maksimalnu veličinu grupe od 12 osoba, polaznici tu mogućnost zaista stignu i prakticirati, za razliku od „redovnih“ programa gdje je ograničenje broja polaznika 50