Preporuke za obrazovnu upisnu politiku

Kao rezultat spomenutih analiza, Zavod izrađuje Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, koje imaju kvalitativni karakter – preporuča se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim programima obrazovanja, ali se ono ne određuje brojčano. Izrađene su na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada s ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom.Navedene Preporuke koriste se, primjerice, prilikom izrade Natječaja za dodjelu studentskih stipendija Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, za izradu natječaja za prijam učenika u učeničke domove i dr.

Više na http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10354