Poziv na prijavu za sudjelovanje u edukaciji „Jačanje profesionalnih kompetencija za povećanje zapošljivosti“

 
Tko se sve može prijaviti?

    Nezaposlene osobe (18-29 godina) koje trenutno nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja.
    S prebivalištem na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije i Sisačko-moslavačke županije.
    Stručnjaci društveno-humanističkog usmjerenja: psiholozi, socijalni radnici, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi i logopedi.
 
Cilj ove edukacije je da sudionici  kroz sudjelovanje i njihov angažman u mini-projektima u zajednici:

* osvijeste vlastite prepreke i potencijale vezane uz uspješniju potragu za poslom;
* razvijaju vještine potrebne za uspješnije predstavljanje poslodavcima, potencijalnim poslovnim suradnicima i donositeljima odluka u Vašim lokalnim zajednicama;
* unaprjeđuju specifične kompetencije koje povećavaju radnu učinkovitost;
* informiraju se o različitim mehanizmima zapošljavanja i samozapošljavanja;
* nauče kako napisati projekt;
* isplaniraju i provedu vlastiti projekt u lokalnoj zajednici, uz mentorstvo i podršku.

Više na http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3230