Pekar

•    TRAJANJE PROGRAMA
      169 sati


•    UVJETI UPISA
      U program osposobljavanja za obavljanje poslova pekara/ice mogu se upisati osobe s najmanje:
-    Završenom osnovnom školom
-    Navršenih 18 godina
-    Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara/ice•    RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA
      Posao je izrazito naporan, obavlja se uglavnom stojeći, a radno vrijeme neujednačeno. Pri obavljanju poslova rukuju brojnim pekarskim strojevima, alatima i posuđem pa su moguće i ozlijede. Posebna pozornost posvećuje se osobnoj higijeni, čistoći i urednosti radnog prostora i ispravnom čuvanju i skladištenju namirnica i gotovih proizvoda.•    TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
      Program osposobljavanja u trajanju od 169 sati realizirat će se redovitom i /ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 59 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio u trajanju od 110 sati izvodi se u ovlaštenim specijaliziranim obrtima ili poduzećima za proizvodnju pekarskih proizvoda s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.