Održiva uporaba pesticida

                    

Provodba izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima

 

 


Pučko otvoreno učilište Omega, dobilo je  Rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i podkategorijama sukladno Prilogu I.Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebepesticida na razdoblje od 5 (pet) godina.

 

Provodimo izobrazbu iz sljedećih modula:


    Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski);
 
       - kategorija OPG i drugi poljoprivrednici;podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje

       - kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge); potkategorije: ratarstvo,voćarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje

    
  • Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)

        -  Kategorija uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači (potkategorije: uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na veliko i malo,
             prodavači, prodavači i djelatnici u nabavi)

  •  Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)

       - Kategorija: savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji (potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u prodaji).                 

           Kandidati izobrazbe o sigurnom rukovanje i pravilnu primjenu pesticida sukladno članku 11. stavku 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za

                            postizanje održive uporabe pesticida obvezni su  prijavnicom se prijaviti  za izobrazbu, te popunjenu prijavnicu poslati:

  1.  elektroničkom poštom na : uciliste.omega@gmail.com
  2. faxom na broj 033/727430
  3. poštom na adresu: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OMEGA, Matije Gupca 168, 33 000 Virovitica

 

Uvjeti za pohađanje izobrazb

 navršenih 18 godina života i

završeno minimalno osnovno obrazovanje


Potrebna dokumentacija za upis:

• osobna iskaznica,

• svjedodžba o prethodnozavršenom obrazovanju.

 

Cijena izobrazbe:

 1. Modul za profesionalne korisnike =380,00 kn
2. Modul za distributere =480,00 kn
3. Modul za savjetnike = 680,00 kn (samo ispit 380,00 kn )


( u cijenu uključena  provedba izobrazbe + polaganje ispita +iskaznica )

Uplatu morate izvršiti prije početka provedbe izobrazbe na račun učilišta.


 

Priručnik za sigurnom rukovanje i primjeni usredstava za zaštitu bilja. Priručnik

Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Prijavnica

Naši predavači:

Jasna Asić,  dipl. ing poljoprivrede

Marin Mudronja,  dipl. ing agronomije

Zlatko Pavičić,  dipl. ing agronomije

Lidija Šimunović,  dipl. ing. poljoprivrede

Željka Venus,  dipl. ing. agronomije

Ruža Vukadin, dipl. ing. agronomije

Damir prendl, dipl.ing. agronomije

Kristina Horvat Vargović, dipl. ing. agronomije