Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

•    TRAJANJE OBRAZOVANJA (u satima)
      500 sati

•    OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA
 
Prema analitičkom pokazatelju dobne strukture stanovništva, a time i procesa demografskog starenja, tzv. indeksu starenja, koji se izražava kroz promjenu odnosa između starog i mladog stanovništva može se odrediti starost neke populacije. Ako je taj indeks veći od 40, govori se o staroj populaciji . Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2001.g. indeks starenja stanovništva Hrvatske je 90.7 što upućuje na staru populaciju i nužnost obrazovanja i osposobljavanja odraslih za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba.
Sukladno mjerama Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, Hrvatski zavod za zapošljavanje potiče zapošljavanje odraslih osoba koje su sudjelovale u programima obrazovanja odraslih (http://www.hzz.hr/default.aspx?id=5968).

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 500 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici ustanove za obrazovanje odraslih, vježbe se izvode 50 sati u specijaliziranoj učionici opremljenoj za vježbe i praktični dio programa u  trajanju od 280 sati izvodi se u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi s kojom ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.