Gerontodomaćica

TRAJANJE PROGRAMA: 160 sati
UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina/ice mogu se upisati osobe koje imaju:
- završenu osnovnu školu
- navršenih 18 godina života
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA
Poslovi gerontodomaćina/ice obuhvaćaju pomoć starijim osobama u njihovom domu. Zahtijevaju fizički i psihički rad, komunikativnost, samostalnost, snalažljivost u novom okruženju, strpljivost, moralnost (poštenje, pouzdanost...)
Rad u smjenama prema potrebama korisnika.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati i vježbe u trajanju od 14 sati izvode se u učionici ustanove.
Praktična nastava u trajanju od 81 sat realizira se u institucijama koje se bave brigom o starijim osobama s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji te u domaćinstvu korisnika s iskusnim/om gerontodomaćinom/com pod nadzorom mentora.